Zalaszentlőrinc
Építsünk közösséget!

Projekt: Építsünk közösséget Zalaszentlőrincen!

Felhívás címe: Közösségfejlesztő kulcsprojektek VP6-19.2.1.-99-6-17

Pályázó: Zalaszentlőrinc Község Önkormányzata
8921 Zalaszentlőrinc Petőfi S. u. 4.

Megvalósult fejlesztés:

A pályázat keretében megvalósult a település közösségi házának belső felújítása (ajtó csere, festés, fűtéskorszerűsítés), napkollektor elhelyezése a melegvíz használathoz és utcabútorok elhelyezése (2 db kerékpártároló, 4 db pad asztallal).  A projekt célja, hogy a benne működő szolgáltatásokkal olyan közösségi térként kell, hogy funkcionáljon, ami kielégíti Zalaszentlőrinc lakosságának információs és értelmes szabadidő eltöltési igényeit, hozzájárulva a településen való hosszú távú komfortosabb élethez, ill. az új betelepülő lakosság vonzása érdekében. A beruházás 2021.09.30. befejeződött.

A projekt teljes költsége: 4. 736.321,- Ft.
Igényelt támogatás: 3.999.993,- Ft
Önerő – Saját forrás: 736.322,- Ft.

A falu

a Sárvíz-patak völgyében, dombok ölelésében, a megye északi részén fekszik. Mint Zala megyében oly sok kistelepülés, a mi falunk is zsákfalu volt, amíg meg nem épült az út Vasboldogasszony felé. Hajszálérből erecske lettünk. Községünket olyan szépnevű települések szegélyezték egykor, mint Tötmező, Csalit, Gyöpihegy, Kariskapuszta és az elpusztult, már csak romjaiban látható Fancsika falu.

Közigazgatásilag jelenleg a zalaszentiváni körjegyzőségbe tartozik, Zalaszentlőrinc polgármestere Csiszár László.

Az iskola 1905-ben épült, két évtizede hagyta el az utolsó diák, gyerekeink azóta a szomszédos falu iskolájába járnak. Az összközmű a 2000-es évek elejére teljesen kiépült, az elvándorlás megállt, mi pedig igyekszünk letelepedésre mind vonzóbb hellyé tenni csöndes, patakkal és erdőkkel övezett községünket.

Történetében

olyan veretes nevek fordulnak elő, mint Bucsaiak, Besenyőiek, Szentmihályiak. A XVII. század közepétől gróf Nádasdy Ferenc birtoka volt. A török után elnéptelenedett települést ő élesztette újjá. Egy évszázaddal később a terület már a Festetics családé.

1464

–ből származik az első írásos emlék, akkoriban településünket még Zenthlewrincznek írták. A Zala előtagot 1902-ben kapta meg megkülönböztetésül az ország többi Szentlőrincétől.

Testület

Ügyeinket hatfős választott testület intézi, polgármesterünk Csiszár László.

rendeletek

 

Kapcsolat

Cím

Petőfi Sándor út 4.
Zalaszentlőrinc, Zala, 8921